Facebook Instagram

Financiële Voorwaarden voor de talenten van TypTop Casting

(Onder 'talent' wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedereen die op voorstel van TypTop Casting deelneemt aan een opdracht als acteur, artiest, (edel)figurant of model).
TypTop Casting kan op drie verschillende manieren uitbetalen:
 

 1. Uitbetalingen via een modelovereenkomst
  • Vanaf 1 mei 2016 kan het talent - ipv de VAR - gebruik maken van een modelovereenkomst. Als u werkt volgens een modelovereenkomst is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.
  • U vindt de modelovereenkomsten op belastingdienst.nl/ozo.
 2. Uitbetalingen via een verloningsbedrijf
  • Het talent kan ook uitbetaald worden via een verloningsbedrijf. Een verloningsbedrijf kun je zien als een uitzendbureau, maar dan een uitzendbureau die niet bemiddelt, dat doet TypTop Casting in dit geval. Het verloningsbedrijf zorgt voor de inhouding en afdracht van belasting en premies aan de Belastingdienst. Je dient je dan wel bij hen inschrijven.
  • Verloningsbedrijven waar TypTop Casting mee samenwerkt zijn www.tentoo.nl en www.raakvlak.nl
 3. Overige uitbetalingen
  • Als het talent niet wordt verloont als een zelfstandige of via een verloningsbedrijf dan krijgt het talent jaarlijks een fiscaal jaaroverzicht van wat het talent via TypTop Casting uitbetaald heeft gekregen. In dit overzicht staan de bruto verdiensten. De vermelde bedragen (in euro) in dit overzicht worden volgens de geldende verplichtingen door TypTop Casting doorgegeven aan de Belastingdienst.